Recruitment procedure

Onze Recruitment Procedure

Allereerst wordt de recruitment opdracht gespecificeerd. Daarbij spreken we zoveel mogelijk stakeholders die betrokken zijn bij het hiring proces. Nadat alle vragen beantwoord zijn en de requirements op tafel liggen, worden kandidaten uit het netwerk van The Search Company benaderd. In dit proces worden vragen gesteld en wordt een longlist van kandidaten opgemaakt, die vervolgens met de opdrachtgever besproken wordt. Samen komen we tot een shortlist van 3 tot 5 geschikte kandidaten. Met deze shortlist starten we de procedure. Recruitment Consultants van The Search Company zijn continu betrokken in het proces. Indien gewenst participeert een van onze consultants in de interviews. Stapsgewijs ziet het recruitment proces er als volgt uit:

1. Vacature intake en analyse van bedrijfscultuur

Het gedetailleerd in kaart brengen van de vacature en de organisatie om tot een geschikt wervings- en functieprofiel te komen is de eerste stap in de recruitment procedure. We doen voorbereidend werk om nader bekend te raken op verschillende niveaus binnen de organisatie door middel van telefonische interviews en eventueel meetings op kantoor. Binnen dit gesprek worden zowel de inhoud van recente vacatures als de groeiplannen met betrekking tot personeel in de komende jaren besproken.

2. CV Search – opstellen van de search & recruitment strategie

The Search Company gaat via verschillende wervingskanalen, op basis van harde criteria, op zoek naar geschikte kandidaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Google gebaseerd Recruitment Management Systeem, social media en carrière sites. Binnen ons netwerk zullen onze headhunters de beste kandidaten gaan benaderen. The Search Company zoekt immers niet slechts naar de actief werkzoekenden maar richt zich op de beste latent werkzoekende kandidaten. Het gelijktijdig inzetten van deze wervingskanalen zorgt ervoor dat The Search Company zeer snel een duidelijk beeld krijgt van het aanbod van potentiële kandidaten. Kandidaten worden met uiterste zorgvuldigheid gescreend.

3. Telefonische screening als onderdeel van de recruitment procedure

Geselecteerde kandidaten worden aan de hand van het CV telefonisch gescreend. Er wordt gekeken naar de ervaring en wensen van de kandidaten. De vacature wordt besproken met kandidaten en de motivatie voor de rol wordt getoetst. Op basis hiervan wordt besloten om kandidaten voor een persoonlijk interview uit te nodigen.

w

4. Gesprek tussen kandidaat en The Search Company

Geschikte kandidaten worden door de consultants van The Search Company geïnterviewd (indien gewenst bij ons op kantoor). Dit interview gebeurt op basis van de STAR methodiek. Motivatie, ambitie en verwachtingen van de kandidaat worden besproken. Op basis hiervan wordt besloten over te gaan tot introductie bij jou als opdrachtgever.

w

5. Introductie door The Search Company

De door The Search Company geselecteerde kandidaten worden aan je voorgesteld middels een curriculum vitae aangevuld met de bevindingen van The Search Company. Indien nodig worden kandidaten in detail met jullie besproken. Aansluitend kan de recruiter van The Search Company, indien gewenst, zowel bij het kennismakingsgesprek als bij eventuele vervolggesprekken aanwezig zijn.

l

6. Proces en arbeidsvoorwaardelijke fase

Wij blijven gedurende het gehele proces dat je met de shortlisted kandidaten doorloopt betrokken. Zowel aan de zijde van de kandidaat als aan de zijde van jouw organisatie managen wij verwachtingen. Ook adviseren wij je in de arbeidsvoorwaardelijke fase. Wij blijven de kandidaat monitoren in de zogenaamde ‘vogelvrij periode’ (=periode tussen aanvaarding van het dienstverband en de feitelijke indiensttreding) en houden wij contact nadat de kandidaat in dienst is getreden. Dus onze recruitment procedure houdt niet op wanneer de vacature is ingevuld.

l

* Ons recruitment proces is opgedeeld in 200 processtappen. Neem contact met ons op voor inzicht in onze volledige werkwijze.

Time frame binnen de recruitment procedure

De verwachte doorlooptijd voor het invullen van een vacature wordt ingeschat op acht tot tien weken. Uiteraard is deze planning mede afhankelijk van jouw interne proces en de agenda’s van kandidaten. Daarnaast verlenen wij prioriteit aan opdrachtgevers waarvoor wij werken op retained basis.

Is jouw interesse gewekt en wil je vrijblijvend spreken over de mogelijkheden die wij kunnen bieden in onze recruitment procedure? Neem dan contact met ons op en wij stellen samen met jou een plan en tijdsframe op.