Wat is detachering?

Als bedrijf kun je tijdelijk een werknemer ‘inhuren’ van een ander bedrijf. Dat heet detachering. Zo kun je snel over deskundig personeel beschikken. Het houdt in dat een ander bedrijf personeel aan je uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij op de loonlijst van het bedrijf. Detachering is in verschillende gevallen handig, hierbij valt te denken aan tijdelijke vervanging van een medewerker, als er plotseling extra capaciteit is nodig of bij projecten die vragen om specifieke kennis of vaardigheden. Het voordeel is dus snel deskundig personeel en een frisse blik op het te verrichten werk. Een nadeel van detachering is dat de gedetacheerde werknemer mogelijk minder binding heeft met het bedrijf.

Detachering

Lees meer over hoe The Search Company je kan helpen onder andere op het gebied van arbeidsbemiddeling.