Wat is een assessment? | Hoe bereid ik me voor op een assessment?

Een assessment is een psychologisch onderzoek waarbij psychologische hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen worden gebruikt. Een assessment kan er voor dienen om er achter te komen of je geschikt bent voor een bepaalde functie. 

Bij assessments draait het om de zelfgekozen, gedragsmatige reacties. Met een assessment meet een toekomstige werkgever jouw persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten. Hoe geef je leiding? Op welke manier neem je beslissingen en kun je goed met verschillende type mensen en lastige situaties omgaan? Door jou te confronteren met (nagebootste) praktijksituaties, wil het bedrijf een beeld krijgen van hoe jij functioneert.

Werkgevers gebruiken het assessment vooral als hulpmiddel bij de selectie van nieuw personeel, maar soms ook om huidige werknemers te beoordelen. De praktijkopdrachten die je krijgt, zijn afgestemd op het doel. Als je bijvoorbeeld op een management functie solliciteert, word je met name op leidinggevende kwaliteiten beoordeeld.

Assessment begeleiding bij The Search Company.

Voorspellend karakter van een assessment

Een assessment wordt meestal gebruikt naast de reguliere interviews die een bedrijf voert met een kandidaat of een medewerker. Door een regulier sollicitatie interview krijgt een werkgever al een goed beeld van de persoonlijkheid en de drijfveren van een kandidaat of een medewerker. Maar sommige kenmerken, zoals intelligentie, komen beter naar voren in een test. Bepaalde eigenschappen zijn voorspellend voor toekomstig gedrag en werksucces. In een assessment kan je de kans op succes en gedrag op een objectieve meetbaar maken.

Je hebt twee verschillende soorten assessments, namelijk; 

  • Selectieassessments 

Hierbij draait het om jouw geschiktheid voor een specifieke functie. Jouw prestatie wordt vergeleken met de specifieke functie-eisen en met de prestaties van de andere kandidaten. Op basis hiervan volgt er een selectiebeslissing.  

  • Ontwikkelassessments 

Hiermee wordt er gekeken waar je zwakke en sterke punten liggen, met betrekking tot (eventuele) toekomstige functies. Op basis hiervan volgt er een ontwikkelingsadvies.

De meest gebruikte assessment onderdelen zijn de intelligentietest, de persoonlijkheidstest, het rollenspel en het interview. Elk onderdeel heeft zijn eigen voor- en nadelen. 

Tips als voorbereiding op een assessment

Goed voorbereiden 

Zorg dat je weet wat je te wachten staat. Verdiep je in de assessment onderdelen die voor jou van belang zijn. Oefen assessments op internet, zo krijg je alvast een idee van de testen. Bedenk goed wat jouw sterke en verbeterpunten zijn. 

Loopbaan en cv op een rijtje

Tijdens een assessment worden je loopbaangegevens gebruikt om een beeld te schetsen van je persoonlijkheid en ambities. 

Houdt je bij je eerste ingeving

Bij het invullen van bijvoorbeeld een persoonlijkheidsvragenlijst, gaat het om je eerste idee. Denk niet lang na over een keuze, je eerste ingeving is meestal de beste. 

Zorg dat je uitgerust bent

Een assessment vraagt veel van je energie en uithoudingsvermogen. Zorg er dus voor dat je goed uitgerust bent. 

Wees jezelf

Laat een eerlijk beeld van jezelf zien. Alleen dan heb je wat aan de adviezen van de adviseur.

The Search Company kan u adviseren over het uitvoeren van online assessments.Hiertoe hebben wij een strategische samenwerking gesloten. Een online assessment bespaart een opdrachtgever veel tijd en geld. Het assessment kan sneller worden afgenomen, meerdere kandidaten kunnen er tegelijkertijd aan werken en er is geen gespecialiseerd (en dus duur) personeel voor nodig. Daarnaast kunnen de sollicitanten het assessment thuis uitvoeren. Na de goedkeuring van de sollicitant leveren wij aan onze opdrachtgever de resultaten en feedback over het onderwerp in kwestie. Het persoonlijkheids assessment dat wij meestal adviseren is gebaseerd op de zogenaamde Big Five persoonlijkheidstest. De vijf domeinen waarbinnen diverse facetten worden gemeten zijn: emotionele stabiliteit, extraversie, openheid, mildheid en ordelijkheid. 

Lees meer over assessment begeleiding door The Search Company. Bekijk ook eens onze Google reviews.