Wat is Scrum?

Wat is Scrum? | Scrum binnen recruitment en werving-en selectie

Scrum is een flexibele manier van samenwerken in een snel veranderende wereld. Deze methode valt onder de Agile-ontwikkelingsmethode. De Scrum methode is vooral handig voor ingewikkelde projecten waarbij je van tevoren geen duidelijke planning kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een software development project waarbij er geen plan van aanpak is. Wat de software ontwikkelaars gaan ontwikkelen wordt gedurende het project uitgevonden. De Scrum methode kun je het beste zien als een filosofie.

Functies in Scrum  

Een Scrum team heeft regelmatig bijeenkomsten, werkt transparant en is toegewijd. Hierdoor weten de team members elke dag wat de voortgang is en heeft elke sprint resultaten waar iets mee gedaan wordt. Het team bestaat uit de volgende leden;

 1. Stakeholders

Een stakeholder heeft invloed en belang bij het proces. De stakeholders zijn personen, organisaties en instanties die betrokken zijn bij het bedrijf. Deze personen kunnen klanten, personeel, leveranciers, overheden etc. zijn. Zij kunnen invloed uitoefenen op het development proces.

 1. Product Owner

De opdrachtgever met een visie die bij elke sprint richting geeft aan het team.

 1. Scrum Master

Een Scrum Master is een begeleider die zich volledig richt op het proces van een project.

 1. Team

Vijf tot negen professionals met verschillende disciplines die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de resultaten.

Scrum Meetings

Een Scrum project bestaat uit meerdere sprints. Een sprint is een afgebakende tijdsperiode waarin een bepaald onderdeel van het project afgerond moet zijn. Elke sprint duurt even lang en je doorloopt elke keer dezelfde stappen. Een sprint duurt gemiddeld tussen één tot vier weken en volgen elkaar direct op.

 1. Sprint planning

Dit is de eerste stap van een sprint, de planning. Er wordt dan besproken wat er allemaal gedaan moet worden en door wie.

 1. Standup

De tweede stap is de Standup, hier wordt bekeken of alles goed loopt en of de afgesproken doelen behaald kunnen worden.  

 1. Review

In de derde stap moeten de resultaten opgeleverd worden en krijg je feedback van je teamgenoten.

 1. Retrospective

Dan in de laatste stap wordt er teruggekeken op het proces. Het is dan belangrijk om te kijken naar wat er beter kan, zodat je dit in het vervolg kunt verbeteren.

Lijsten in Scrum

Omdat de teamleden van een Scrum project zelfstandig te werk gaan is het handig om op een overzichtelijke manier alles bij te houden. Nou wordt dit gedaan door middel van een aantal lijsten, namelijk;

 1. Product backlog

Hierin staan de items die uitgevoerd moeten worden. Per item wordt er gekeken hoe je dit het beste kunt bereiken.

 1. Sprint backlog “definition of done”

Dit is eigenlijk het boodschappenlijstje van de producten die je in de aankomende sprint wilt realiseren.

De definition of done geeft aan wat het eindproduct moet zijn na de sprint.

 1. Scrumbord

Hier hangen alle taken van teamleden op die gedurende een sprint van “to do” naar “busy en done” gaan.

Wat is agile?

Agile is een flexibele manier van organiseren. Dit houdt in dat er van tevoren geen strak plan met één doel gemaakt wordt, maar dat er gaandeweg gekeken wordt naar wat er gedaan moet worden. De bedoeling hiervan is dat je makkelijker bij kan sturen. Bij Agile zijn er meer en vaker meetings, er is geen hiërarchie, iedereen behoudt zijn energie voor het project, er wordt vaak van richting veranderd en er is veel input.

Principes

Agile brengt vier dingen in de praktijk, namelijk;

 1. Flexibele strategie

Het team bedenkt als eerste een flexibele strategie, zodat de richting waar zij naartoe willen steeds bijgestuurd kan worden. Dit is van belang omdat de wereld snel veranderd.

 1. Multidisciplinaire teams

De teamleden zijn zelfstandig en kunnen snel reageren. De teamleden kunnen zelf hun werk organiseren en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De verantwoordelijkheid ligt bij Scrum niet bij een projectmanager. Iedereen is gelijk aan elkaar. Iedereen in het team heeft zijn eigen specialisme.

 1. Korte cycli

De teamleden werken met korte periodes waarin zij hun doelen moet behalen. Dit is beter haalbaar dan wanneer je één grote opdracht krijgt over een lange periode. Het is makkelijker om kleine opdrachten over korte periodes te behalen. Op deze manier kun je beter bijsturen en heb je een goed zicht op wat er als eerste moet gebeuren.

 1. Visueel werken

Het is voor het team erg belangrijk dat alles duidelijk en overzichtelijk bijgehouden wordt. Dan is het duidelijk waar iedereen mee bezig is en wie er bijvoorbeeld zijn werk niet goed doet of waar er extra aandacht naartoe moet gaan. Dit wordt allemaal in schema’s en overzichtelijke bestanden bijgehouden. 

In een volgende informatie sessie zullen we ingaan op hoe The Search Company de ‘scrum methodiek’ inzet in haar recruitment procedures. De recruiters van The Search Company zijn getraind in het toepassen van deze methodiek. Hierdoor borgen wij onze Kernwaardes: Betrokkenheid – Teamwork – Deskundigheid.