ICT biedt ondersteuning tijdens pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft COVID-19 (die veroorzaakt wordt door het coronavirus) op 11 maart officieel bestempeld als pandemie. Pandemie betekent letterlijk: wereldwijd voorkomend. Met andere woorden een pandemie is een epidemie die zich over continenten verspreidt.

Volgens De Wereldgezondheidsorganisatie moet een ziekte aan de volgende eisen voldoen, voordat het een pandemie kan worden genoemd:

  • Opkomst van een nieuwe ziekte
  • Gemakkelijk en snel verspreidbaar onder de bevolking
  • Veroorzaakt zware klachten

Het coronavirus is een verzamelnaam voor allerlei ziektes als MERS en SARS. Het huidige coronavirus, bestempeld als COVID-19, is nieuw en werd tot nu toe niet eerder bij mensen aangetroffen.

ICT Coronavirus
Efficiënte inzet van ICT tijdens pandemie

Mensen die het coronavirus oplopen, kunnen de ziekte COVID-19 krijgen. Bij de besmette mensen kunnen hierdoor klachten als; hoesten, kortademigheid, hoge koorts, spierpijn, verwardheid, hoofdpijn en keelpijn optreden. Voornamelijk de ouderen en verzwakte mensen lopen een verhoogd risico om de ziekte COVID-19 op te lopen.

Efficiënte inzet van ICT middelen tijdens een pandemie

De World Health Organization promoot actief de noodzaak om ‘telewerken binnen organisaties structureel te faciliteren’. Regelmatig horen we dat ICT last heeft een -technisch- virus. Aangezien ICT niet besmet kan worden door een influenza of andersoortig virus, kan ICT een ondersteuning bieden tijdens een pandemie. Door de inzet van ICT blijven geautomatiseerde processen en digitale informatie beschikbaar. Dit biedt medewerkers (in bepaalde functies) de mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Doordat de website beschikbaar blijft, blijft je bedrijf via internet bereikbaar. Hierdoor kan de website ingezet worden als communicatiemiddel tijdens de pandemie. Door de ICT-omgeving te optimaliseren, kan deze enkele weken zonder beheer functioneren.

Door de inzet van ICT en efficiëntere technologieën zijn veel medewerkers in staat om op afstand te kunnen werken. Daar waar we vroeger gebruik moesten maken van inbelverbindingen maken we tegenwoordig gebruik van mobiele spraaktelefonie en virtuele desktop infrastructuren, applicatie virtualisatie en smart devices (zoals telefoons en tablets). Daarnaast hebben veel organisaties al geïnvesteerd in cloud-werkplekken en desktop-as-a-service-oplossingen.

Videoconferencing software, zoals bijvoorbeeld Microsoft Skype, Google Hangout, Facetime of GoToMeeting, biedt de mogelijkheid om te videochatten met klanten, medewerkers of relaties.

Enkele tips om medewerkers optimaal vanuit huis te laten werken zijn:

  • Zet een VPN-verbinding op (stem deze af op je firewall)
  • Richt een remote desktop oplossing in zoals Citrix of Microsoft Terminal server.
  • Zorg dat de internetverbinding van je medewerkers voldoende capaciteit heeft om thuiswerken mogelijk te maken. Je kan snelheidstesten doen met https://www.speedtest.net/ 

    Lees meer van onze blogs hier. Meer weten over The Search Company vanuit een extern oogpunt. Lees onze Google reviews.