The Project Company SNA gecertificeerd

SNA certificering voor The Project Company BV

Ons zusterbedrijf The Project Company BV met Kamer van Koophandel registratienummer 17214233 heeft van de Stichting Normering Arbeid een Verklaring van SNA certificering ontvangen. Door een geaccrediteerde inspectie instelling is vastgesteld dat The Project Company BV uit Eindhoven voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het handboek normen SNA en is opgenomen in het register normering arbeid. Dit register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Controle op basis van het SNA-keurmerk

The Project Company BV wordt voor het SNA-keurmerk gecontroleerd op basis van strenge eisen en normen. Deze stelt eisen aan de volgende aspecten van de bedrijfsvoering van The Project Company BV:

  • Personeelsadministratie. Hierbij wordt ook gekeken naar het uitvoeren van identiteitscontrole. Ook wordt beoordeeld of door The Project Company BV controle wordt gedaan op het gebied van het al dan niet gerechtigd zijn van de IT / Engineering specialist tot het verrichten van arbeid in Nederland (kennismigraten).
  • Loonadministratie en afdrachten. Hierbij wordt ook gekeken naar de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Financiële administratie onder andere afdracht omzetbelasting.
  • Specifieke situaties zoals het inlenen en doorlenen zzp-ers en/of Freelance IT professionals. The Project Company BV gaat hierbij nauwkeurig te werk.

Indien u als opdrachtgever IT Specialisten bij een The Project Company BV inleent, kunt u gevrijwaard worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. Bekijk onze certificering hier. Lees meer over onze diensten op het gebied van IT detachering: https://searchcompany.nl/opdrachtgevers/it-detachering/

SNA keurmerk

The Project Company BV – SNA gecertificeerd