Scriptieonderzoek beoordeeld met eindcijfer 9!

Scriptieonderzoek – Tilburg University

Vandaag, dinsdag 26 juni 2018, is een wetenschappelijk scriptieonderzoek, dat is uitgevoerd  door Kristel Kouwenberg, beoordeeld met het eindcijfer 9. Kristel studeert Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Kristel heeft onderzocht in hoeverre “sociale mediaformats in online vacatures van invloed zijn op het gedrag van een sollicitant”.

Haar scriptiebegeleider gaf aan dat hij onder de indruk was van haar werk. “Kristel heeft aangetoond dat ze de vaardigheden die bij experimenteel onderzoek doen horen – materiaal maken, design ontwerpen, proefpersonen regelen, data verzamelen, data analyseren en interpreteren – zeer goed beheerst.”

Vanuit The Search Company zijn wij er trots op dat wij onze bijdrage hebben mogen leveren aan haar inspanningen. Kristel heeft voor ons een nieuw vacature format opgeleverd. Deze layout gebruiken wij vanaf vandaag ook op Social Media. Kristel, dankjewel voor je inzet!

Het scriptie onderwerp

Aangezien online vacatureplatformen steeds populairder worden, is het in de ‘war for talent’ van belang dat jouw vacatures de aandacht trekken van gekwalificeerde kandidaten. Om een vacature aantrekkelijker te maken worden vaak afbeeldingen of video’s toegevoegd aan een vacature. Onderzoek laat zien dat dit vaak ook werkt. Echter, niet alleen aandacht trekken is van belang, maar ook overtuigingskracht van een vacature is van belang. In deze studie is daarom onderzocht hoe toevoegingen van levendige en interactieve elementen in een vacature: video en geconstrueerde sociale media-interacties kunnen bijdragen aan sollicitatie-intenties van IT-starters.

Methode

Aan dit onderzoek namen 210 IT-starters deel. Zij kregen één afbeelding te zien (zie voorbeeld hieronder) binnen een vacaturewebpagina (klik op afbeelding) met daaronder hyperlinks naar de functieomschrijving, bedrijfsprofiel etc. De helft van de participanten kreeg een video te zien binnen het sociale mediabericht en de andere helft kreeg slechts tekst te zien. Als participant kreeg je of een WhatsApp, Facebook of LinkedIn interactie te zien.

Vervolgens kregen participanten een online vragenlijst. Er werd onder andere gevraagd naar hun mening over de geloofwaardigheid van de individuele recruiter achter de vacature, hun mening over de gehele advertentie, hun gevoel bij het recruitmentbureau, interesse in de baan en intentie om te solliciteren/ meer informatie op te vragen over de baan.

Omdat het in deze studie ging om mediatoevoegingen werd  getest welke communicatieve eigenschappen participanten in de vacature ervaren. Zijn er verschillende typen informatie te ontdekken (verbaal/non-verbaal)? Is de communicatie op de ontvanger persoonlijk gericht? Krijg je als lezer van de advertentie het gevoel dat er daadwerkelijk een persoon aanwezig is bij de communicatie? Roept de informatie beelden bij je op buiten de content in de vacature zelf?

Resultaten

Vooral voor video werden veel effecten gevonden. Uit de resultaten bleek dat IT-starters die de video wel te zien kregen positiever waren ten opzichte van de algehele advertentie, zij vonden het bureau geloofwaardiger en waren daardoor ook positiever ten opzichte van het bureau.

Video in vergelijking met tekst zorgde er niet één op één voor dat mensen eerder wilden solliciteren. Echter, door de communicatieve kenmerken die video heeft (je krijgt meer typen informatie tot je (audio, visueel, oogcontact, non-verbale signalen) en je krijgt meer het gevoel dat er écht iemand verantwoordelijk is voor de inhoud van de vacature) leidt dit uiteindelijk indirect tot gedragsintenties. Of IT-starters gaan solliciteren is onder andere afhankelijk van hoe ze over het recruitmentbureau denken in combinatie met de betrokkenheid bij de baan (interesant/belangrijk/leuk/relevant).

Voor het type sociale media (WhatsApp, Facebook, LinkedIn) werden weinig verschillen gevonden. Wat daar wel uitkwam is dat IT-starters sneller geneigd zijn om langs te gaan bij The Search Company voor meer informatie over de baan bij WhatsApp in de vacature. WhatsApp wordt dus toch meer geassocieerd met een meer persoonlijke touch dan de sociale netwerksites.

Praktische toepassingen

– video draagt bij aan impressievorming van recruitmentbureaus.

– aangezien lang niet alle participanten in de videocondities aangaven dat ze de video gezien hadden kan gesuggereerd worden dat het slechts het toevoegen van een videostartscherm voldoende is.

– door video toe te voegen ervaren mensen meer sociale warmte en meer informatierijke communicatie, wat indirect tot sollicitatie-intenties leidt.

– Format, inhoud en de gehele advertentie kunnen IT-starters helpen in hun keuze voor een baan én kunnen recruitmentbureaus op de kaart zetten.

– De perceptie van het recruitmentbureau (positief/negatief) doet er toe voor de keuze van een baan, samen met betrokkenheid bij de baan. Er wordt op die manier ook een afspiegeling gemaakt op het (corporate) bedrijf waar een potentiële werknemer uiteindelijk komt te werken.

– Recruitmentbureaus kunnen met veranderingen in presentatievorm van vacatures inspelen op behoeften van de kandidaat en de klant.